#สถิติหวย เดือนเมษายน > สูตรหวยลาว
วันที่ บน ล่าง
01/04/2564 182 71
05/04/2564 657 66
19/04/2564 231 32
22/04/2564 402 94
26/04/2564 018 40
01/04/2565 561 65
04/04/2565 131 81
06/04/2565 124 31
08/04/2565 485 94
11/04/2565 316 43
18/04/2565 169 51
20/04/2565 990 69
22/04/2565 325 03
25/04/2565 416 44
27/04/2565 045 70
29/04/2565 479 04


สถิติหวย หลักร้อย

เลข 0 ออก 2 ครั้ง
เลข 1 ออก 4 ครั้ง
เลข 2 ออก 1 ครั้ง
เลข 3 ออก 2 ครั้ง
เลข 4 ออก 4 ครั้ง
เลข 5 ออก 1 ครั้ง
เลข 6 ออก 1 ครั้ง
เลข 7 ออก 0 ครั้ง
เลข 8 ออก 0 ครั้ง
เลข 9 ออก 1 ครั้ง

สถิติหวย หลักสิบบน

เลข 0 ออก 1 ครั้ง
เลข 1 ออก 3 ครั้ง
เลข 2 ออก 2 ครั้ง
เลข 3 ออก 2 ครั้ง
เลข 4 ออก 1 ครั้ง
เลข 5 ออก 1 ครั้ง
เลข 6 ออก 2 ครั้ง
เลข 7 ออก 1 ครั้ง
เลข 8 ออก 2 ครั้ง
เลข 9 ออก 1 ครั้ง

สถิติหวย หลักหน่วยบน

เลข 0 ออก 1 ครั้ง
เลข 1 ออก 3 ครั้ง
เลข 2 ออก 2 ครั้ง
เลข 3 ออก 0 ครั้ง
เลข 4 ออก 1 ครั้ง
เลข 5 ออก 3 ครั้ง
เลข 6 ออก 2 ครั้ง
เลข 7 ออก 1 ครั้ง
เลข 8 ออก 1 ครั้ง
เลข 9 ออก 2 ครั้ง

สถิติหวย หลักสิบล่าง

เลข 0 ออก 2 ครั้ง
เลข 1 ออก 0 ครั้ง
เลข 2 ออก 0 ครั้ง
เลข 3 ออก 2 ครั้ง
เลข 4 ออก 3 ครั้ง
เลข 5 ออก 1 ครั้ง
เลข 6 ออก 3 ครั้ง
เลข 7 ออก 2 ครั้ง
เลข 8 ออก 1 ครั้ง
เลข 9 ออก 2 ครั้ง

สถิติหวย หลักหน่วยล่าง

เลข 0 ออก 2 ครั้ง
เลข 1 ออก 4 ครั้ง
เลข 2 ออก 1 ครั้ง
เลข 3 ออก 2 ครั้ง
เลข 4 ออก 4 ครั้ง
เลข 5 ออก 1 ครั้ง
เลข 6 ออก 1 ครั้ง
เลข 7 ออก 0 ครั้ง
เลข 8 ออก 0 ครั้ง
เลข 9 ออก 1 ครั้ง

สูตรหวยรัฐ

สูตรหวยลาว

สูตรหวยฮานอย

สูตรหวยหุ้นไทยย้อนกลับ