#สถิติหวย เดือนพฤศจิกายน > สูตรหวยลาว
วันที่ บน ล่าง
02/11/2563 535 95
05/11/2563 029 20
09/11/2563 541 15
12/11/2563 559 65
16/11/2563 453 54
18/11/2563 819 08
19/11/2563 923 69
23/11/2563 874 08
26/11/2563 911 09
30/11/2563 603 76
01/11/2564 851 18
03/11/2564 659 96
05/11/2564 068 90
08/11/2564 058 10
10/11/2564 556 45
12/11/2564 153 51
15/11/2564 252 12
17/11/2564 125 01
19/11/2564 518 35
22/11/2564 915 29
24/11/2564 801 28
26/11/2564 874 68
29/11/2564 400 14
02/11/2565 237 32
04/11/2565 669 46
07/11/2565 887 88
09/11/2565 065 40
11/11/2565 781 27
14/11/2565 258 82
16/11/2565 738 37
18/11/2565 937 39
21/11/2565 134 21
23/11/2565 303 83
25/11/2565 355 23
28/11/2565 310 63


สถิติหวย หลักร้อย

เลข 0 ออก 4 ครั้ง
เลข 1 ออก 3 ครั้ง
เลข 2 ออก 3 ครั้ง
เลข 3 ออก 3 ครั้ง
เลข 4 ออก 2 ครั้ง
เลข 5 ออก 5 ครั้ง
เลข 6 ออก 3 ครั้ง
เลข 7 ออก 2 ครั้ง
เลข 8 ออก 6 ครั้ง
เลข 9 ออก 4 ครั้ง

สถิติหวย หลักสิบบน

เลข 0 ออก 4 ครั้ง
เลข 1 ออก 5 ครั้ง
เลข 2 ออก 3 ครั้ง
เลข 3 ออก 5 ครั้ง
เลข 4 ออก 1 ครั้ง
เลข 5 ออก 10 ครั้ง
เลข 6 ออก 3 ครั้ง
เลข 7 ออก 2 ครั้ง
เลข 8 ออก 2 ครั้ง
เลข 9 ออก 0 ครั้ง

สถิติหวย หลักหน่วยบน

เลข 0 ออก 2 ครั้ง
เลข 1 ออก 5 ครั้ง
เลข 2 ออก 1 ครั้ง
เลข 3 ออก 5 ครั้ง
เลข 4 ออก 3 ครั้ง
เลข 5 ออก 5 ครั้ง
เลข 6 ออก 1 ครั้ง
เลข 7 ออก 3 ครั้ง
เลข 8 ออก 5 ครั้ง
เลข 9 ออก 5 ครั้ง

สถิติหวย หลักสิบล่าง

เลข 0 ออก 4 ครั้ง
เลข 1 ออก 5 ครั้ง
เลข 2 ออก 6 ครั้ง
เลข 3 ออก 4 ครั้ง
เลข 4 ออก 3 ครั้ง
เลข 5 ออก 2 ครั้ง
เลข 6 ออก 4 ครั้ง
เลข 7 ออก 1 ครั้ง
เลข 8 ออก 3 ครั้ง
เลข 9 ออก 3 ครั้ง

สถิติหวย หลักหน่วยล่าง

เลข 0 ออก 4 ครั้ง
เลข 1 ออก 3 ครั้ง
เลข 2 ออก 3 ครั้ง
เลข 3 ออก 3 ครั้ง
เลข 4 ออก 2 ครั้ง
เลข 5 ออก 5 ครั้ง
เลข 6 ออก 3 ครั้ง
เลข 7 ออก 2 ครั้ง
เลข 8 ออก 6 ครั้ง
เลข 9 ออก 4 ครั้ง

สูตรหวยรัฐ

สูตรหวยลาว

สูตรหวยฮานอย

สูตรหวยหุ้นไทยย้อนกลับ