#สถิติหวย ปี 2565 > สูตรหวยลาว
วันที่ บน ล่าง
05/08/2565 543 75
08/08/2565 808 28
10/08/2565 576 25
12/08/2565 399 03
15/08/2565 259 12
17/08/2565 476 74
19/08/2565 345 63
22/08/2565 636 96
24/08/2565 902 99
26/08/2565 446 44
29/08/2565 618 86
31/08/2565 408 84
02/09/2565 104 51
05/09/2565 498 14
07/09/2565 366 83
09/09/2565 964 49
12/09/2565 919 19
14/09/2565 222 42
16/09/2565 170 21
19/09/2565 709 07
21/09/2565 838 98
23/09/2565 262 22
26/09/2565 183 71
28/09/2565 782 77
30/09/2565 959 79
03/10/2565 749 97
05/10/2565 847 78
07/10/2565 532 65
10/10/2565 611 36
12/10/2565 811 88
14/10/2565 277 12
17/10/2565 667 16
19/10/2565 132 11
21/10/2565 354 43
24/10/2565 304 93
26/10/2565 174 41
28/10/2565 212 72
31/10/2565 339 63
02/11/2565 237 32
04/11/2565 669 46
07/11/2565 887 88
09/11/2565 065 40
11/11/2565 781 27
14/11/2565 258 82
16/11/2565 738 37
18/11/2565 937 39
21/11/2565 134 21
23/11/2565 303 83
25/11/2565 355 23
28/11/2565 310 63


สถิติหวย หลักร้อย

เลข 0 ออก 1 ครั้ง
เลข 1 ออก 6 ครั้ง
เลข 2 ออก 7 ครั้ง
เลข 3 ออก 9 ครั้ง
เลข 4 ออก 4 ครั้ง
เลข 5 ออก 3 ครั้ง
เลข 6 ออก 5 ครั้ง
เลข 7 ออก 5 ครั้ง
เลข 8 ออก 5 ครั้ง
เลข 9 ออก 5 ครั้ง

สถิติหวย หลักสิบบน

เลข 0 ออก 7 ครั้ง
เลข 1 ออก 6 ครั้ง
เลข 2 ออก 1 ครั้ง
เลข 3 ออก 9 ครั้ง
เลข 4 ออก 5 ครั้ง
เลข 5 ออก 5 ครั้ง
เลข 6 ออก 6 ครั้ง
เลข 7 ออก 5 ครั้ง
เลข 8 ออก 4 ครั้ง
เลข 9 ออก 2 ครั้ง

สถิติหวย หลักหน่วยบน

เลข 0 ออก 2 ครั้ง
เลข 1 ออก 3 ครั้ง
เลข 2 ออก 7 ครั้ง
เลข 3 ออก 3 ครั้ง
เลข 4 ออก 6 ครั้ง
เลข 5 ออก 3 ครั้ง
เลข 6 ออก 5 ครั้ง
เลข 7 ออก 6 ครั้ง
เลข 8 ออก 7 ครั้ง
เลข 9 ออก 8 ครั้ง

สถิติหวย หลักสิบล่าง

เลข 0 ออก 2 ครั้ง
เลข 1 ออก 6 ครั้ง
เลข 2 ออก 7 ครั้ง
เลข 3 ออก 4 ครั้ง
เลข 4 ออก 7 ครั้ง
เลข 5 ออก 1 ครั้ง
เลข 6 ออก 4 ครั้ง
เลข 7 ออก 7 ครั้ง
เลข 8 ออก 7 ครั้ง
เลข 9 ออก 5 ครั้ง

สถิติหวย หลักหน่วยล่าง

เลข 0 ออก 1 ครั้ง
เลข 1 ออก 6 ครั้ง
เลข 2 ออก 7 ครั้ง
เลข 3 ออก 9 ครั้ง
เลข 4 ออก 4 ครั้ง
เลข 5 ออก 3 ครั้ง
เลข 6 ออก 5 ครั้ง
เลข 7 ออก 5 ครั้ง
เลข 8 ออก 5 ครั้ง
เลข 9 ออก 5 ครั้ง

สูตรหวยรัฐ

สูตรหวยลาว

สูตรหวยฮานอย

สูตรหวยหุ้นไทยย้อนกลับ