#สถิติหวย ปี 2566 > สูตรหวยลาว
วันที่ บน ล่าง
04/01/2566 847 18
06/01/2566 816 58
09/01/2566 374 63
11/01/2566 767 97
13/01/2566 319 53
16/01/2566 961 19
18/01/2566 765 47
20/01/2566 633 26
23/01/2566 565 35
25/01/2566 460 04
27/01/2566 619 06
30/01/2566 059 20
01/02/2566 973 49
03/02/2566 155 01
06/02/2566 446 64
08/02/2566 947 79
10/02/2566 774 67
13/02/2566 193 11
15/02/2566 976 59
17/02/2566 256 92
20/02/2566 433 24
22/02/2566 624 26
24/02/2566 314 63
27/02/2566 872 68
01/03/2566 553 35
03/03/2566 268 42
06/03/2566 594 45
11/03/2566 234 22
13/03/2566 114 21
15/03/2566 307 93
17/03/2566 704 07
20/03/2566 607 06
22/03/2566 295 02
24/03/2566 605 16
27/03/2566 766 97
29/03/2566 922 39
31/03/2566 695 96


สถิติหวย หลักร้อย

เลข 0 ออก 1 ครั้ง
เลข 1 ออก 3 ครั้ง
เลข 2 ออก 4 ครั้ง
เลข 3 ออก 4 ครั้ง
เลข 4 ออก 3 ครั้ง
เลข 5 ออก 3 ครั้ง
เลข 6 ออก 6 ครั้ง
เลข 7 ออก 5 ครั้ง
เลข 8 ออก 3 ครั้ง
เลข 9 ออก 5 ครั้ง

สถิติหวย หลักสิบบน

เลข 0 ออก 4 ครั้ง
เลข 1 ออก 5 ครั้ง
เลข 2 ออก 2 ครั้ง
เลข 3 ออก 3 ครั้ง
เลข 4 ออก 3 ครั้ง
เลข 5 ออก 4 ครั้ง
เลข 6 ออก 7 ครั้ง
เลข 7 ออก 5 ครั้ง
เลข 8 ออก 0 ครั้ง
เลข 9 ออก 4 ครั้ง

สถิติหวย หลักหน่วยบน

เลข 0 ออก 1 ครั้ง
เลข 1 ออก 1 ครั้ง
เลข 2 ออก 2 ครั้ง
เลข 3 ออก 5 ครั้ง
เลข 4 ออก 8 ครั้ง
เลข 5 ออก 6 ครั้ง
เลข 6 ออก 5 ครั้ง
เลข 7 ออก 5 ครั้ง
เลข 8 ออก 1 ครั้ง
เลข 9 ออก 3 ครั้ง

สถิติหวย หลักสิบล่าง

เลข 0 ออก 6 ครั้ง
เลข 1 ออก 4 ครั้ง
เลข 2 ออก 6 ครั้ง
เลข 3 ออก 3 ครั้ง
เลข 4 ออก 4 ครั้ง
เลข 5 ออก 3 ครั้ง
เลข 6 ออก 5 ครั้ง
เลข 7 ออก 1 ครั้ง
เลข 8 ออก 0 ครั้ง
เลข 9 ออก 5 ครั้ง

สถิติหวย หลักหน่วยล่าง

เลข 0 ออก 1 ครั้ง
เลข 1 ออก 3 ครั้ง
เลข 2 ออก 4 ครั้ง
เลข 3 ออก 4 ครั้ง
เลข 4 ออก 3 ครั้ง
เลข 5 ออก 3 ครั้ง
เลข 6 ออก 6 ครั้ง
เลข 7 ออก 5 ครั้ง
เลข 8 ออก 3 ครั้ง
เลข 9 ออก 5 ครั้ง

สูตรหวยรัฐ

สูตรหวยลาว

สูตรหวยฮานอย

สูตรหวยหุ้นไทยย้อนกลับ